Τα στοιχεία της εταιρείας

 

Επωνυμία: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΤΟΞΟΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ.: 42918/01/Β99/250

Αρ. ΓΕΜΗ: 3327601000

Α.Φ.Μ.:  099366674

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ