Δείτε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις για την εταιρεία

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2016/09/29

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2016/05/30

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2015/09/23

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταχώρηση 2015/09/16

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ισολογισμός 16ης εταιρικής χρήσης (1.7.2014-30.06.2015)

Καταχώρηση 2015/09/16

Για να δείτε τον Ισολογισμό πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταχώρηση 2014/11/05

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ισολογισμός 15ης εταιρικής χρήσης (1.7.2013-30.06.2014)

Καταχώρηση 2014/11/05

Για να δείτε τον Ισολογισμό πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Καταχώρηση 2014/03/28

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2014/02/13

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταχώρηση 2013/09/27

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα