Δείτε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις για την εταιρεία

Ανακοίνωση ονομαστικοποίησης μετοχών

Καταχώρηση 2019/12/02

Βρείτε την ανακοίνωση της πρόσκλησης προς τους μετόχους για τη διαδικασία ονομαστικοποίησης των μετοχών πατώντας εδω.

Περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2019

Καταχώρηση 2019/11/19

Για να δείτε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2019 πατήστε εδώ

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2019/10/15

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2018/10/29

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2018

Καταχώρηση 2018/10/29

Για να δείτε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2018 πατήστε εδώ

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2017/10/05

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2017

Καταχώρηση 2017/10/05

Για να δείτε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2017 πατήστε εδώ

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2016/11/24

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2016

Καταχώρηση 2016/11/24

Για να δείτε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30 06 2016 πατήστε εδώ

Περισσότερα

Πρόσκληση προς τους Μετόχους για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καταχώρηση 2016/10/11

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Περισσότερα